خودکارآمدی اجتماعی

 

خودکارآمدی اجتماعی

جهت بررسی این سازه از مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز[1] (2000) بهره گرفته ‌شد (پیوست 3). این ابزار از 25 گویه تشکیل شده است که میزان اعتماد فرد به خودش را در موقعیت‌های اجتماعی گوناگون در یک طیف پنج درجه‌ای اندازه می‌گیرد و پاسخ به گویه‌ها از یک (اصلاً به خودم اعتماد ندارم) تا پنج (کاملاً به خودم اعتماد دارم) نمره می‌گیرند. مثلاً یکی از این موقعیت‌ها بدین شکل است: «بیان عقایدم در بین افرادی که در خصوص موضوع مورد علاقه‌ام بحث می‌کنند». البته لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر سه گویه به دلیل عدم تطابق فرهنگی حذف گردید. این گویه‌ها مربوط به گذاشتن قرار با جنس مقابل و شرکت در مهمانی رقص بودند. از این رو حداقل نمره می‌تواند در این مقیاس 22 و حداکثر آن 110 باشد.

اسمیت و بتز (2000) پایایی ابزار را با اجرا بر روی 354 دانشجوی کارشناسی (90 پسر و 264 دختر) به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برابر با 94/0 و به روش بازآزمایی با فاصله سه هفته‌ای 82/0 گزارش نموده‌اند (86/0 برای پسران و 80/0 برای دختران). روایی سازه این ابزار نیز توسط سازندگان آن به روش همگرا و واگرا از طریق همبستگی با مقیاسهای اعتماد اجتماعی[2] و کمرویی مطلوب گزارش گردیده است.

  1. در پژوهش حاضر جهت تعیین روایی از تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی استفاده گردید. ملاک استخراج عوامل، ارزش ویژه بالاتر از یک و شیب منحنی اسکری بود. یافته ها نشان دهنده وجود یک عامل کلی بود. مقدار KMO برابر 91/0 و آزمون بارتلت برابر (001/0>p) 07/5601 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضرایب گویه‌ها از 49/0 تا 80/0 در نوسان بوده است. جدول 3-4 نتیجه تحلیل عاملی این مقیاس را نشان می‌دهد. جهت سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید و مقدار 94/0 به دست آمد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس می‌باشند.

 

جدول 3-4- نتایج تحلیل عاملی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی

گویه بار عاملی گویه بار عاملی
1 77/0 12 70/0
2 65/0 13 61/0
3 68/0 14 58/0
4 49/0 15 55/0
5 62/0 16 74/0
6 67/0 17 66/0
7 69/0 18 74/0
8 69/0 19 80/0
9 75/0 20 79/0
10 72/0 21 67/0
11 63/0 22 76/0
ارزش ویژه 42/10
سهم واریانس 39/47
کل واریانس تبیین‌شده 39/47

 

 

 

 ابزار خودکارآمدی اجتماعی

 

1 شروع گفتگو با کسی که نمی‌شناسم.
2 بیان عقایدم در بین افرادی که در خصوص موضوع مورد علاقه‌ام بحث می‌کنند.
3 انجام فعالیتی در محیط دانشگاه یا کار با افرادی که خوب نمی‌شناسم.
4 کمک به فردی که بتازگی شناخته‌ام برای ایجاد حس راحتی وی در بین دوستانم.
5 در میان گذاشتن یکی از تجارب جالبم با گروهی از افراد.
6 شرکت کردن در یک موقعیت اجتماعی جدید و متفاوت.
7 داوطلب شدن در سازماندهی یک برنامه (نمایشگاه، گردهمایی و …)
8 درخواست پیوستن به گروهی که در حال برنامه‌ریزی یک فعالیت اجتماعی (مثل رفتن به سینما) هستند.
9 دعوت شدن به مهمانی یک فرد مشهور و معتبر
10 داوطلب شدن برای راهنمایی یک گروه یا سازمان
11 حفظ موضعم در یک بحث گروهی
12 مشارکت در یک کار گروهی
13 پیدا کردن فردی برای گذراندن تعطیلات آخر هفته
14 بیان احساساتم برای فردی دیگر
15 پیدا کردن فردی برای خوردن ناهار با یکدیگر
16 شرکت در یک مهمانی یا مراسم که احتمالاً در آن کسی را نمی‌شناسم.
17 کمک خواستن از کسی در زمان نیاز
18 پیدا کردن دوستانی در میان گروه همسالان
19 پیوستن به یک میز شام که افراد دور آن نشسته‌اند و در حال گفتگو هستند
20 دوست شدن با گروهی که اعضای آن همدیگر را خوب می‌شناسند.
21 دعوت مجدد از یک شخص برای بیرون رفتن، در حالی که بار اول بدلیل مشغله دعوتتان را رد کرده است.
22 تماس با شخصی که بتازگی او را ملاقات کرده‌اید و می‌خواهید بیشتر با او آشنا شوید.

 

 

 

[1] Betz

[2] Social confidence

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *